Tag

, ,

Draga Djeco, ljubav i dobrota Nebeskoga Oca daju objave koje čine da raste vjera, da se tumači, da unosi mir, sigurnost i nadu. Tako i ja, djeco moja, po milosrdnoj ljubavi nebeskoga Oca, uvijek iznova pokazujem vam put ka mome Sinu, ka vječnom spasenju. Ali, na žalost, mnoga moja djeca ne žele me čuti, mnoga moja djeca dvoume. A ja, ja sam uvijek u vremenu i iznad vremena, veličala Gospodina za sve ono što je učinio u meni i po meni. Moj Sin vam se daje, lomi kruh s vama, govori vam riječi života vječnoga da ih nosite svima. A vi, djeco moja, apostoli moje ljubavi, čega se vi bojite kad je moj Sin s vama? Pokažite mu vaše duše da On može biti u njima i da vas može učiniti sredstvima vjere, sredstvima ljubavi. Djeco moja, živite Evanđelje, živite milosrdnu ljubav prema bližnjima, a nadasve živite ljubav prema nebeskom Ocu. Djeco moja, niste sjedinjeni slučajno. Nebeski Otac nikoga ne sjedinjuje slučajno. Moj Sin govori vašim dušama. Ja vam govorim srcem. Kao majka vam kažem, pođite sa mnom, ljubite jedni druge, svjedočite. Nemojte se bojati svojim primjerom braniti istinu, Riječ Božiju koja je vječna i nikad se ne mjenja. Djeco moja, tko djeluje u svjetlu milosrdne ljubavi i istine uvijek je pomognut od Neba i nije sam. Apostoli moje ljubavi, neka vas uvijek prepoznaju među svima ostalima po vašoj skrivenosti, ljubavi i vedrini. Ja sam s vama. Hvala vam.