Tag

, ,

Draga djeco, zovem vas apostolima moje ljubavi. Pokazujem vam moga Sina koji je istinski mir i istinska ljubav. Kao majka po milosti Božijoj želim vas voditi k njemu. Djeco moja, zato vas pozivam da promatrate sebe polazeći od moga Sina, da srcem gledate u njega i da srcem vidite gdje ste vi i gdje ide vaš život. Djeco moja, pozivam vas da shvatite da zahvaljujući mome Sinu živite, po njegovoj ljubavi i žrtvi. Vi tražite od moga Sina da vam bude milostiv a ja vas pozivam na milosrđe. Tražite od njega da vam bude dobar i da vam prašta a koliko vremena ja molim vas, svoju djecu, da praštate i volite sve ljude koje susrećete. Kad srcem shvatite moje riječi shvatiti ćete i upoznati pravu ljubav i moći ćete biti apostoli te ljubavi, moji apostoli, moja draga djeca. Hvala vam.