Medjugorje Message to Mirjana September 2, 2018

Tag

, ,

Here is the latest Medjugorje message of September 2, 2018 given by Our Lady through Mirjana on the day for nonbelievers:

Dear children, my words are simple but are filled with motherly love and care. My children, all the more the shadows of darkness and deception are being cast over you, and I am calling you to the light and truth—I am calling you to my Son. Only He can transform despair and suffering into peace and clarity; only He can give hope in the deepest pain. My Son is the life of the world. The more that you come to know Him—the more that you come close to Him—all the more you will love Him, because my Son is love. Love changes everything; it makes most beautiful also that which, without love, seems insignificant to you. That is why, anew, I am saying to you that you must love a lot if you desire to grow spiritually. I know, apostles of my love, that it is not always easy, but, my children, also the painful paths are paths which lead to spiritual growth, to faith, and to my Son. My children, pray—think of my Son. In all the moments of the day, raise your soul to Him, and I will gather your prayers as flowers from the most beautiful garden and give them as a gift to my Son. Be true apostles of my love; spread the love of my Son to everyone. Be gardens of the most beautiful flowers. With your prayers help your shepherds that they may be spiritual fathers filled with love for all people. Thank you.

Our Lady blessed all of those present and their religious items.

Međugorje gospina poruka preko viđjelice Mirjane, 2. rujan 2018

Tag

,

Draga djeco, moje riječi su jednostavne, ali su ispunjene majčinskom ljubavlju i brigom. Djeco moja, nad vas se sve više nadvijaju sjene tame i obmana, a ja vas pozivam k svjetlu i istini – ja vas pozivam svome Sinu. Samo On može preobraziti očaj i patnju u mir i vedrinu, samo On može dati nadu u najdubljim bolima. Moj Sin je život svijeta. Što ga bolje upoznate, što mu se više približite, više ćete ga voljeti, jer moj je Sin ljubav. Ljubav mijenja sve, čini prelijepim i ono što vam se bez ljubavi čini beznačajnim. Zato vam iznova govorim da morate mnogo ljubiti ako želite duhovno rasti. Znam, apostoli moje ljubavi, da nije uvijek lako, ali, djeco moja, i bolni putovi su putovi koji vode k duhovnom rastu, vjeri i mome Sinu. Djeco moja, molite, mislite na moga Sina. U svim trenucima dana uzdižite svoju dušu k njemu, a ja ću pobrati vaše molitve kao cvijeće iz najljepšeg vrta i darovati mome Sinu. Budite istinski apostoli moje ljubavi, širite svima ljubav moga Sina, budite vrtovi najljepšega cvijeća. Pomozite molitvom svojim pastirima da mogu biti duhovni oci ispunjeni ljubavlju prema svim ljudima. Hvala vam.

Messaggio di Medjugorje del 25 Agosto 2018 a Marija

Tag

, ,

Messaggio di Medjugorje del 25 Agosto 2018 per la parrocchia e per il mondo intero, dato dalla Regina della Pace alla veggente Marija:

Cari figli! Questo è tempo di grazia. Figlioli, pregate di più, parlate di meno e lasciate che Dio vi guidi sulla via della conversione. Io sono con voi e vi amo con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Medjugorje Message to Marija August 25, 2018

Tag

, ,

Latest Medjugorje message given by Our Lady through visionary Marija for the entire world:

Dear children! This is a time of grace. Little children, pray more, speak less and permit God to lead you on the way of conversion. I am with you and love you with my motherly love. Thank you for having responded to my call.

Međugorje gospina poruka preko viđjelice Marije Pavlović, 25. kolovoz 2018

Tag

, ,

Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme. Dječice, više molite manje pričajte i prepustite Bogu da vas vodi putem obraćenja. Ja sam s vama i ljubim vas mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.