Tag

,

Draga djeco, pozivam vas da se molite, ne tražeći već prinoseći žrtvu, žrtvujući se! Pozivam vas na objavu istine i milosrdne ljubavi. Ja molim svoga Sina za vas, za vašu vjeru koja se sve više umanjuje u vašim srcima. Molim ga da vam pomogne božanskim duhom kao što vam i ja želim pomoći majčinskim duhom. Djeco moja, morate biti bolji. Samo oni čisti, ponizni, ispunjeni ljubavlju održavaju svijet, spašavaju sebe i svijet. Djeco moja, moj Sin je srce svijeta, treba ga voljeti i moliti, a ne uvijek iznova izdavati. Zato vi, apostoli moje ljubavi, razmnožite vjeru u srcima ljudi svojim primjerom, svojom molitvom i milosrdnom ljubavlju. Ja sam uz vas, ja ću vam pomoći! Molite da vaši pastiri imaju što više svjetla kako bi mogli rasvijetliti sve one koji žive u tami! Hvala vam!