Tag

, ,

Draga djeco, Kada mi kao majci dolazite čista i otvorena srca znajte da vas slušam, hrabrim, tješim i nadasve zagovaram kod Svoga Sina. Znam da želite imati jaku vjeru i iskazati je na pravi način. Ono što Moj Sin traži od vas je iskrena, jaka i duboka vjera, onda je svaki način na koju je iskazujete valjan. Vjera je predivna tajna koja se čuva u srcu, ona je između Nebeskog Oca i sve njegove djece. Prepoznaje se po plodovima i prema ljubavi koja se ima prema svim Božjim stvorenjima. Apostoli moje ljubavi, djeco moja, imajte povjerenja u Moga Sina, pomozite da sva moja djeca upoznaju Njegovu ljubav. Vi ste moja nada. Vi koji nastojite iskreno ljubiti Moga Sina u ime ljubavi za vaše spasenje po volji Nebeskog Oca i po Mome Sinu tu sam među vama. Apostoli moje ljubavi, neka uz vašu molitvu i žrtvu vaša srca budu obasjana ljubavlju i svjetlošću Moga Sina. Neka ta svjetlost i ljubav obasjava sve one koje susrećete i vraća ih Mome Sinu. Ja sam s vama. Na poseban način sam uz vaše pastire. Svojom majčinskom ljubavlju ih obasjavam i hrabrim da rukama blagoslovljenima od Moga Sina blagoslivljaju cijeli svijet. Hvala vam.